Seznam členů

POSPÍŠIL Jiří

POSPÍŠIL Jiří

Registrační číslo:
Rok narození:

0012
1974

 

Telefon:
Místo působení:

721 309 810
CR

Email:
Cizí jazyk:
Caddy kvalifikace:
Účast na turnajích:

 

jiiri.pospisil@mpshot.cz
angličtina
captain
European Tour, LET, Chalange Tour, Alps Tour,
EPD Tour, ME PGA