O ASOCIACI

Asociace profesionální caddies byla vytvořena jako nedílná součást českého golfu. 

Prvotním důvodem vzniku Asociace profesionálních caddies je současná situace na našich hřištích, po kterých se pohybuje velké množství hráčů, kteří sice prošli tréninkem a výukou u golfových trenérů, ale po příchodu na hřiště mnohdy nemají zažitá pravidla hry a pohybu po hřišti.
Dalším důvodem byl zájem prozatím pouze evropských asociací o pořádání turnajů ze seriálů European Tour, Ladies European Tour a European Senior Tour na hřištích v České i Slovenské republice. Pro hráče na těchto turnajích jsou velkými pomocníky caddies, znalí jak hřiště, tak i míst-ních podmínek.
Proto jsme se rozhodli vystavět systém školení caddies, kteří by postupným studiem získali jak odborné, tak i všeobecné znalosti, a stali se tak žádanými pomocníky hráčů na všech úrovních turnajů.
Profesionální caddy může dopomoci při pohybu hráčů po hřišti jak při rekreační hře, tak při domácích amatérských turnajích. Navíc spolupráci s profesionálním caddies jistě uvítají majitelé hřišť a marshalové i profesionální golfoví trenéři na domácích hřištích, pro které to bude znamenat větší propustnost hřiště. Pro samotné hráče se mohou stát profesionální caddies vítanou pomocí k jejich ještě větší oblibě golfu.
Profesionální caddies, kteří projdou několika stupni vzdělávací akademií profesionálních caddies, získají podobně jako golfoví rozhodčí, cvičitelé i trenéři kvalifikaci, kterou budou moci uplatnit nejen jako příležitostnou činnost, ale v budoucnu také případně jako svou profesní kariéru.
Asociace profesionálních caddies si klade za své cíle :
1. Sdružovat zájemce o profesi profesionálních caddies
2. Vytvořit několika stupňovou vzdělávací akademii profesionálních caddies
3. Vzdělávat členy Asociace profesionálních caddies
4. Organizovat činnost členů Asociace profesionálních caddies
5. Nabízet členy Asociace profesionálních caddies pořadatelům turnajů jak u nás, tak i v zahraničí
6. Spolupracovat s obdobnými zahraničními organizacemi
7. Spolupracovat s českou PGA
8. Spravovat databázi profesionálních caddies
9. Pořádat setkání profesionálních caddies
10. Pořádat alespoň jedenkrát v roce golfový turnaj profesionálních caddies
11. Vydávat elektronické noviny profesionálních caddies