MÍKA Pavel

MÍKA Pavel

Registrační číslo:
Rok narození:

0015
1976

 

Telefon:
Místo působení:

606 768 530
střední Čechy

Email:
Cizí jazyk:
Caddy kvalifikace:
Účast na turnajích:

p.mika@pados.cz
angličtina
captain
Homna Pilsen Golf Masters 2013