Akademie Asociace profesionálních caddies

Práce caddies je pro golfisty významná od prvopočátků golfové hry.

Hlavní náplň výuky profesionálních caddies bude zaměřena na následující oblasti obdobné s výukou ve Velké Británii:
- historie, vývoj a trendy golfu
- úvod do práce caddies
- týmová spolupráce s dalšími caddies
- práce forcaddyho a práce na hřišti
- birdie karta / yardage book a signály 
- course managment
- pravidla golfu včetně těch, které se vztahují k práci caddies
- golfové výrazy, péče o zdraví a výživu golfisty
Výuka a vzdělání v akademii je rozděleno do pěti stupňů. Jednotlivé stupně nesou pojmenování kvalifikace uchazečů dle absolvovaných stupňů, které odpovídají titulům dle 
1 – Trainee – nováček, který absolvuje 1. stupeň akademie
2 – Intermediate – absolvent 2. stupně akademie minimálně po 6 měsících od absolvování 1. stupně akademie
3 – Captain – absolvent 3. stupeň akademie, který má minimálně jednoroční zkušenost jako caddy
4 – Honor – toto označení získá caddy, který bude úspěšně pracovat jako caddy po dobu minimálně 2 roků
5 – Championship – toto označení získá caddy, který bude působit 3 roky na profi  turnajích jako caddy
 
1. stupeň akademie bude obsahovat následující témata :
Legislativa
Komunikace
Historie caddies  a golfu
Golfová etika se zaměřením na caddies
Pravidla
Čtení greenu
Zpracování výsledků
Course  management
Anglické golfové výrazy
 
2. stupeň akademie rozvine předešlá témata se zaměřením na :
Course management dle úrovně hráče
Praktické řešení různých herních situací přímo na hřišti
Mapování hřiště
Úkoly caddies
 
3. stupeň akademie završí rozpracovaná témata z předešlých stupňů :
Týmová spolupráce caddy + profesionální hráč
Tvorba birdie karty / yardage book pro profesionálního hráče
Tvorba hracích karet pro caddies dle jednotlivých hřišť v regionech 
  Jednotlivé stupně akademie budou dvoudenní (obvykle víkend), účastníci dostanou předem písemné podklady k jednotlivým tématům a občerstvení během dne.
  Úroveň výuky bude garantována přednáškami předních členů české PGA včetně českých mezinárodních rozhodčích golfu a dalších odborníků.
 

K jednotlivým stupňům je třeba mít i odpovídající herní dovednosti, které by měli odpovídat těmto HCP :

1 stupeň………………….  HCP 36

2 stupeň………..………..  HCP 25

3 stupeň………………….  HCP 18

Výuka golfových dovedností bude zajištěna formou herních kempů, které povedou členové PGA.

Každý nový člen asociace bude zařazen do 1. stupně akademie, jehož absolvováním získá:
 
Členskou kartu APC a bude zařazen do databáze caddies 
Členové asociace budou nabízeni pořadatelům amatérských i profesionálních golfových turnajů v České republice
Členové asociace budou moci pracovat v rámci profese při turnajích APC Tour pro začínající golfisty
APC bude zajišťovat a informovat jak své členy, tak také jednotlivé golfové kluby a jejich profesionální trenéry o nových členech v daném regionu
Absolvent 3. stupně akademie obdrží certifikát Asociace profesionálních caddies
 
Poplatky
Pro každého člena Asociace profesionálních caddies byl stanoven roční členský poplatek ve výši 1500.- Kč
Poplatky za jednotlivé stupně akademie byly stanoveny:
1 – stupeň 6000.- Kč
2 – stupeň 7000.- Kč
3 – stupeň 8000.- Kč
 
Díky sponzorům se cena prvního a druhého stupně akademie pro rok 2014 snižuje na 1 500,- Kč