LÍPA Martin

LÍPA Martin

Registrační číslo:
Rok narození:

0005
1984

 

Telefon:
Místo působení:

605 828 394
CR

Email:
Cizí jazyk:
Caddy kvalifikace:
Účast na turnajích:

martinlipa@seznam.cz
angličtina
captain