HRUBÝ Ladislav

HRUBÝ Ladislav

Registrační číslo:
Rok narození:

007
1948

 

Telefon:
Místo působení:

602 204 014
SČ,JČ,ZČ,SČ,VČ

Email:
Cizí jazyk:
Caddy kvalifikace:
Účast na turnajích:

info@artpress.cz

intermediate