HOJAS Pablo Novo

HOJAS Pablo Novo

 

Registrační číslo:
Rok narození:

0003
 

 

Telefon:
Místo působení:


ČR

Email:
Cizí jazyk:
Caddy kvalifikace:
Účast na turnajích:

pablonovohojas@@hotmail.com
angličtina, španělština, němčina, slovenština
championship