FRÝBORT Patrik

FRÝBORT Patrik

Registrační číslo:
Rok narození:

0016
1965

 

Telefon:
Místo působení:

777 116 647
střední Čechy

Email:
Cizí jazyk:
Caddy kvalifikace:
Účast na turnajích:

frybort@volny.cz

intermediate