CÍCHA Martin

CÍCHA Martin

 

Registrační číslo:
Rok narození:

0035
1985

 

Telefon:
Místo působení:

723 090 257
CR

Email:
Cizí jazyk:
Caddy kvalifikace:
Účast na turnajích:

martincicha@seznam.cz
angličtina
intermediate