ČLENSKÉ POPLATKY PRO ROK 2014

14.01.2014 11:30

Do konce měsíce února 2014 prosím uhraďte členské poplatky na účet asociace
č.: 208657968/600 jako variabilní symbol uveďte své členské číslo. 
Včasná úhrada je třeba pro vydání nových členských karet, v případě neuhrazení členského poplatku nebude dotčený nasazován na akce pořádané APC.

J.Malec

více president APC

Zpět